Sök

Krokshults naturreservat

Sällskap som vandrar på vandringsleden.

Kontaktinformation

Besök hemsida

I Krokshult by finns ett av Smålands mest välbevarade odlingslandskap. Få liknande platser finns kvar i Sverige! Upplev det genom att vandra på någon av lederna i Krokshults naturreservat.

Trakten kring Krokshult ser likadan ut som den gjort under hundratals år. Här finns många små åkrar, välskötta ängar och hagmarker som omgärdas av välhållna trägärdsgårdar. Krokshult ligger lättillgängligt utefter vägen mellan Kristdala och Mörlunda.

Information om naturreservatet finns på särskilda informationstavlor.

Krokshultsbygdens vandringsled

I byn startar Krokshultsleden, som är 18 km lång och uppdelad i tre etapper. Längs leden upplevs det vackra och varierande landskapet med slåtterängar, beteshagar, odlingsmarker och gravfält från bronsåldern. En unik mångfald av sällsynta växter kan ses i Krokshults kultur- och naturreservat. Vandringsleden är märkt med röda markeringar och du kan se kartan och mer information här.