Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Axel Munthe statyn

Statyn föreställande Axel Munthe i Oskarshamn

Kontaktinformation

  • Kungsgatan 6, 572 30 Oskarshamn

Mitt i Kråkerumsbacken på Kungsgatan i Oskarshamn står den vackra statyn föreställande Axel Munthe. Axel föddes i Oskarshamn år 1857 och var bland annat husläkare åt August Strindberg och Drottning Victoria.

Under 1880-talet uppförde Axel sin villa, San Michele, på Capri. Munthes barndomshem, som även var faderns apotek, ligger i ”Kråkerumsbacken”. I huset ligger idag bland annat ett café, och delar av huset är ursprungliga. Huset pryds även av en minnesplakett över Axel Munthe.

Fortsätt Kråkerumsbacken ned och skåda statyn över Axel på höger sida. Statyn är skapad av konstnären Annette Rydström och restes 2012. Statyn avtäcktes vid en ceremoni den 31 oktober 2012, där bland annat konstnären Annette Rydström, statyns donator Alf Josefsson och Axel Munthes sondotter närvarade. På Youtube finns en film om Axel Munthe och historien om San Michele på Capri.