Sök

Fallebo gård

Ladugården på Fallebo gård

Kontaktinformation

  • Fallebo gård, 572 41 Oskarshamn
Besök hemsida

Fallebo gård är ett besöksmål som lämpar sig för alla åldrar. Här erbjuds mysiga vandringsleder, träffa djur och leka på lekplatsen.

Fallebo gård ägs av Oskarshamns kommun och drivs av föreningen Magasinets Vänner. Gården var i drift fram till 1978. Den sista arrendatorn på Fallebo var Knut Andersson. Ladugården revs och betesmarkerna växte igen. Boningshusen styckades av och såldes till privat boende.

Fallebo gård ligger naturskönt beläget vid Havslätts motionsområde. På gården finns idag höns, minigrisen Pelle, ankan Anki, marsvin, hästar, kaniner och får. Gården är en öppen besöksgård och man vandrar fritt i hagmarker och på vandringsleder. Informationstavla finns på gården med hagar och vandringsleder utmärkta.

Runt gårdens huvudbyggnad utbreder sig en park. Här finns olika sorters träd som robinia, bok, hängask, lind, kastanj m.fl. Närliggande vattendammar och god tillgång till torrträd, fruktbärande träd och buskar bidrar till ett rikt fågel- och insektsliv. Bland fåglarna kan nämnas hackspett och bland insekterna ekoxar.

På övervåningen av magasinet, som byggdes 1850-1880, finns en utställning med föremål ur Hembygdsföreningens samlingar. I parken har en plats iordningställts och kan användas vid namngivning, dop, bröllop och andra ceremonier.

Fallebo dyker upp första gången år 1537, men då som Falleboda. Det var i Gustav Vasas jordaböcker. Gården bestod då av två frälsegårdar. 1660 slogs de båda gårdarna samman till en gård, eftersom den ena var öde och avhyst. I slutet av 1600-talet härjade danskarna utefter Smålandskusten. De plundrade och brände ned. Sedan de bränt ned Saltvik skickades en man för att tända på i Fallebo. Enligt traditionen blev han dödad av Per i Fallebo och byggnaderna räddades.

1840 köpte Hultenheim på Fredriksbergs herrgård Fallebo gård. Vid 1800-talets slut ägs Fallebo av en Vestrin med en Dahlberg som arrendator. 1934 sålde Albert Johansson Fallebo gård till Oskarshamns stad för 49 000 kronor. Staden arrenderade ut Fallebo till först Evald Svensson och sedan till Knut Andersson 1943-1978. Kommunen styckade av och sålde de hus som nu är privatbostäder. I övrigt är husen och marken i kommunens ägo, men verksamheten drivs av den ideella föreningen Magasinets vänner.