Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Oskarshamns Stadspark

Kontaktinformation

  • Kyrkoallén 1, 572 57 Oskarshamn

Oskarshamns Stadspark är relativt stor och ligger centralt belägen strax söder om centrum i Oskarshamn. I dess utkanter ligger bland annat Oskarshamns stadskyrka.

Terrängen är ganska kuperad och på flera platser kommer berggrunden av granit i dagen. Stadsparken innehåller såväl planteringar, gräsmattor som skogbevuxna platser.

Utöver de mer traditionella botaniska inslagen finns även andra verksamheter, bland annat en tennisbana för allmänheten. Det finns en populär temalekplats i parken där barnen kan leka i piratskepp, med vattenlek eller med traditionella gungor och rutschkanor.

Ett antal skulpturer och monument finns i parken. Några av skulpturerna är gjorda av konstnären Arvid Källström; "Lekande barn", "Råbock", "Näckrosen och Nätdragerskan". Ett stenmonument med porträttmedaljong minner om ryttmästare J.F. Hultenheim och hans stora insatser för Oskarshamns tillväxt och utveckling.

I Oskarshamns Stadspark östra delar finns utsiktspunkter över bland annat hamnområdet.