Sök

Ostkustleden

Kontaktinformation

Besök hemsida

Ostkustleden är en mycket populär vandringsled som sträcker sig 16 mil uppdelad på åtta etapper, där varje etapp är cirka två mil lång.

Ostkustleden utgör en sluten ring. Första etappen börjar vid Lilla Hycklinge och det är ofta en naturlig startplats. Ostkustleden bjuder på allt från ljusa lundområden till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer. Den 16 mil långa vandringsleden är uppdelad i 8 etapper. Varje etapp är ca 2 mil lång och vid varje etappmål finns övernattningsstugor som är öppna året runt.

Oskarshamns turistinformation kan du hämta en fritidskarta med hela leden utmarkerad, det finns även en etappbeskrivning att använda vid planerandet av sin vandring. Dessa kan du även beställa via mejl till info@oskarshamn.com. Alternativt använda den digitala kartan på naturkartan.se

Etapp 1:

Lilla Hycklinge-Nynäs, cirka 17 km
Lilla Hycklinge anses vara en naturlig startplats på leden. För bussförbindelser kontakta Kalmar Läns Trafik, 010 – 21 21 000. Efter 5 km passeras byn Högatorp som var Axel ”Döderhultarn” Pettersons födelseby. 12 km från start kommer Lämmedals by, en av de äldsta byarna i Döderhults socken. Första övernattningsstugan är Nynäs som ligger nära sjön Hummeln, mitt inne i Humlenäs naturreservat. Stugan har 15 sängar och det finns vedspis och enklare köksutrustning. På gården finns torrtoa och det är bra att ha med sig ficklampa då stugan saknar el. 

Etapp 2:

Nynäs – Lönhult, cirka 21,5 km
Första delen går genom naturreservatet Humlenäs och Kejnäste, den gamla hamnpiren i meteoritsjön Hummeln. Sjön är en av södra Sveriges märkligaste, bl.a. på grund av sitt djup, 60 m, och sin fina vattenkvalitet. Efter ca 5 km kommer det gamla odlingslandskapet vid Saxtorp med mängder av odlingsrösen. Längre fram passeras även Bråhultssjön med en fin badplats. Efter sjön passeras även fina hagmarker vid Gården Gumsebo. Efter ca 13 km från Nynäs finns en lång stenmur som av vandrare har döpts till ”Den småländska kinesiska muren”. 6 km efter det passeras Lönnhults kvarn med ett vackert vattenfall. Längre fram, strax före och norr om vägen till Krokshult sammanflätas Ostkustleden med Krokshultsleden som börjar och slutar i Krokshult. Se upp så du inte går fel! Etappen slutar vid Lönnhultsstugan vid sjön Övre Nejern och detta är även ledens västligaste punkt. Stugan har 10 sängar, det finns vedspis, enklare köksutrustning, el och torrtoa på gården. 

Etapp 3:

Lönhult – Krokstorp cirka 21 km
Leden går en bit på landsvägen mellan Kristdala-Hultsfred, viker sedan av och går över en bro över utloppet mot Nejern. Efter 2 km kommer byn Skinshult med anor från 1500-talet. Därefter när 7 km är avklarat når du det vackra odlingslandskapet vid sjön Sjöändemåla. Efter 11 km passeras den stora och vackra sjön Tvingen med fina badmöjligheter. 15 km från Lönhult finner vi resterna av Karlsfors gamla kvarn, där det förr fanns sågverksamhet, lumppappersbruk och benstamp. Efter 17 km finns sjön Storyttern, även denna med fina badmöjligheter. Vid sjöns östra ände finns flera gamla husgrunder efter den gamla hantverkarbyn Ytterryd hantverksby, som hade sin blomstringstid från 1600-talet till början av 1900-talet. Den sista stugan revs 1930. Här bodde torpare, pappersarbetare, skomakare, fiolbyggare, kopparslagare, bokbindare, plåtslagare och en kapten. Etappmålet är JUF-stugan, vackert belägen vid Krokstorpssjöns östra strand. I stugan finns el, elplatta, vedspis, enklare köksutrustning och ett antal madrasser. Vatten i brunn på gården. Stugan är låst, nyckel finns i en låda vid det stora huset uppe i backen. 

Etapp 4:

Krokstorp – Mörtfors cirka 17,5 km
Efter 3 km passeras kvarndammen till Skälshults kvarn och 4 km efter det passeras Ölvedals by. Leden följer härifrån under flera kilometer Marströmmens sportfiskevatten, vill du fiska behöver du fiskekort. Efter ca 16 km följer leden en hög bergskam med branta stup ner mot sjön Lilla Ramm med vacker utsikt över byn Ramnebo. Etappmålet är Mörtfors samhälle. Övernattning i gamla badhusets två våningar. Nedre plan innehåller kök med elspis, matrum, samlingsrum övernattningsrum och tvättrum. Övervåningen har fem sovrum med 10-15 liggplatser. Utedass på baksidan av huset. Nyckel till huset finns i låda till vänster om dörren. 

Etapp 5:

Mörtfors – Stjärneberg cirka 18,5 km
Leden följer här till en början Marströmmen upp till E22. Efter 10 km når leden för första gången Östersjön vid den vackra Hålviken som en gång var utskeppningshamn för sten där rester av den gamla stenkajen ännu finns kvar. Här passar det fint med ett dopp under varma sommardagar. Leden når här sin nordligaste punkt. Från Hålvik följer leden ungefär 1 km den gamla järnvägsbanken till stenbrottet i Kallsebo och här vittnar berghällar om istiden för 10 000 år sedan. Efter ca 15 km finns en stor skeppsättning och gravrösen direkt på hälleberget vid Snäckedal. Gravfältet består av inte mindre än 37 formlämningar. Tillsist når du etappmålet Stjärneberg där stugan med el och elplatta samt köksspis och öppen spis finns. Övernattning i ett rum och i hus på gården, totalt 10 sängar. Vatten finns i brunn 75 meter bort. Utedass på gården. 

Etapp 6:

Stjärneborg – Lilla Laxemar cirka 18,5 km
Från Stjärneberg följer Ostkustleden först en vacker bergsrygg för att sedan nå den intressanta Tjustgölen och här är området vid gölen mycket växt- och fågelrikt och erbjuder fina badmöjligheter. Efter 5 km nås byn Bussvik, som tidigare var stor utskeppningshamn för sten. I början av 1940-talet skeppades härifrån stora mängder huggen sten till Tyskland som var avsedd för Hitlers segermonument. Sedan efter ytterligare 5 km når vi Granholmsfjärden vid gården Bjurhid. Därifrån gör leden en sväng runt vikens inre del för att så småningom passera genom Kärrsviks lilla by. Leden gör en sväng in i skogen för att sedan åter komma ut vid stranden av fjärden. Här finns slätspolade hällar och fina möjligheter till bad. Vacker utsikt över fjärden. Etappmålet är sedan Lilla Laxemar och här finns 10 sovplatser i stugan som har el, elplatta, vedspisar och enklare köksutrustning. Vatten finns i sommarvattenledning på gården men glöm inte att spola ur ledningen innan du dricker. Vedbod och torrdass i uthus på gården. 

Etapp 7:

Lilla Laxemar – Hällveberg cirka 21 km
Från Lilla Laxemar går Ostkustleden genom gamla hagmarker och passerar en av de stora kraftledningarna från Simpevarp, förbi Ströms by, över kustvägen ner mot Gammelnäs. På flera ställen ses gravrösen från bronsåldern, som vittnar om urgammal bosättning i bygden. Leden går vidare förbi Nynäs och Södra Uvö. Precis innan Uthammars fritidshusområde ses många spår från den tid då här bedrevs stenbrytning. Strax därefter finns det badplats och ett fint utsiktsberg. Leden fortsätter längs Figeholmsfjärden och passerar bl.a. spåren efter en fornborg. Strax därefter når du Figeholms Fritid & Konferens. Leden letar sig sedan upp på bergbranten vid Bredviken. Nedanför berget ligger Bredvikens bad- och campingplats. Vill du gå in till Figeholm för att handla följer du vägen från Bredviksbadet till Figeholm. Från Fårbo, liksom från Figeholm, går flera dagliga bussturer till och från Oskarshamn. Leden korsar E22 och efter en stund kommer man fram till Fårbosjön med fina badstränder. Sedan när bron över Virån passerats är det inte långt till övernattningsstugan där det finns ca 10 sovplatser, vedspisar och enkel köksutrustning. Brunn finns på gården, däremot saknas el, ta med ficklampa.

Etapp 8:

Hedvigsberg – Lilla Hycklinge cirka 18 km
Leden går från Hedvigsberg genom skogen åter mot Virån, som passeras över en bro och följer sedan åstranden söderut. Efter att du korsat tre broar är du framme vid kulturreservatet Stensjö by som ägs av Vitterhetsakademin. Vid parkeringsplatsen finns en intressant informationstavla som berättar om byns historia. Här finns även utedass. Leden följer nu små traktorvägar och smala skogsstigar för att så småningom nå vägen mot Skrikebo. Vid Björkelund utbreder sig ett härligt hagmarksområde. Vid lilla Nybo göl finns etappens sista badmöjlighet. Sista delen av etappen går genom tallskogen mot Hycklinge by för att därifrån följa vägen till parkeringsplatsen vid Lilla Hycklinge och därmed är ringen sluten.